Комбинирана печка на дърва и пелети BI-FIRE MID

Нов продукт

Комбинирана печка на дърва и пелети с водна риза
Обща номинална мощност -27.7kW
Печка тип"две в едно". Двете части могат да работят поотделно, заедно, или да стартира пелетната част като изгаснат дървата
Отопляем обем при топлинни загуби 35 kcal/m3 - 680 m3
Избор на цветове и облицовки- керамични или метални

Повече детайли

8 642,00 лв

Повече информация


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Сумарна обща топлинна мощност -  33,2 kW
Обща топлинна мощност на пелети - 16,5 kW
Обща топлинна мощност на дърва -  16,7 kW
Сумарна номинална топлинна мощност - 27,7 kW
Номинална топлинна мощност на пелети - 15 kW
Номинална топлинна мощност на дърва - 12,7 kW
Сумарна номинална топлинна мощност към водната риза - 20,4 kW
Номинална топлинна мощност на пелети към водната риза - 10,7 kW
Номинална топлинна мощност на дърва към водната риза - 9,7 kW
Сумарна номинална топлинна мощност към помещението чрез излъчване - 7,3 kW
Номинална топлинна мощност на пелети към помещението чрез излъчване - 4,3 kW
Номинална топлинна мощност на дърва към помещението чрез излъчване - 3 kW
Ефективност на пелети при номинална (редуцирана) мощност - 90,8 (90,7) %
Ефективност на дърва при номинална мощност - 76,3 %
Обем на разширителния съд - 8 l, предварително налягане -1 bar
Максимално (препоръчително) работно налягане - 2,5 / 1,5 bar
CO при 13% кислород при номинална (редуцирана) топлинна мощност на пелети - 0,025 (0,042) %
CO при 13% кислород при номинална топлинна мощност на дърва - 0,16 %
Минимална тяга на комина при номинална топлинна мощност на пелети - 12 Ра
Минимална тяга на комина при номинална топлинна мощност на дърва - 12 Ра
Маса на изгорелите газове при номинална топлинна мощност на пелети - 15,17 g/s
Маса на изгорелите газове при номинална топлинна мощност на дърва - 21,85 g/s
Средна  изходяща температура на изгорелите газове при номинална топлинна мощност на пелети - 127 °C
Средна  изходяща температура на изгорелите газове при номинална топлинна мощност на дърва - 161 °C
Обем на резервоара за пелети - 30 kg
Обем на водната риза - 50 l
Ширина - 820 mm
Височина - 1080 mm
Дълбочина - 600 mm
Тегло - 340 kg
Диаметър на тръбите на комина - 180 mm, с уплътнени връзки
Минимална височина на комина от печката до изхода - 3,5 m, с изолация
Отопляем обем при топлинни загуби 35 kcal/m3 - 680 m3
Вградена система SICURO TOP против прегряване -повече в описаниетоОписание- Продуктите от серията BI-FIRE на KLOVER представляват обединени две печки в един корпус и са с водна риза за централно отопление.
Печката е оборудвана с разширителен съд, циркулационна помпа, необходимата работна и прадпазна арматура и автоматика. Пелетната част на печката притежава
всички елементи на една качествена модерна печка - автоматично запалване и изключване, седмичен и дневен програматор, задаване и следене на параметрите,
подлежащи на регулиране.
При частта на дърва регулирането на мощността се осъществява ръчно с помощта на клапата за регулиране на въздуха за горене и на изходящите газове.
Серийно е вградена предпазна система SICURO TOP против прегряване на отоплителната инсталация при прекъсване на електрозахранването. Системата е разработена от KLOVER и е доказала своята ефикасност с годините. Основната разлика между нея и традиционните системи против прегряване с охлаждаща серпентина е, че тук през серпентината минава водата от отоплителната инсталация, а водата във водната риза на печката е отделна и е само във водната риза. Налягането на тази водна риза е нула и нивото се поддържа на поплавков принцип. По този начин, дори при спиране на тока, отоплителната инсталация няма как да прегрее, а водата във водната риза кипи и се долива автоматично, докато изгорят дървата. Опционално се предлага серпентина за производство на гореща вода за битови нужди.
Двете части на печката могат да работят поотделно, заедно, или да се програмира включването на пелетната част, когато дървата изгорят и температурата на водата започне да спада.
Поради комбинираната си конструкция печката не може да работи без електричество заради циркулационната помпа, както и да се монтира в гравитационни инсталации
без водна помпа. Консумацията на електричество е минимална, но задължителна, както в над 99% от съвременните отоплителни инсталации.
Печката може да се комбинира с други източници на енергия, като газов или друг котел, на когото подава сигнал за статуса си. Този сигнал може да се използва за
включване/изключване на допълнителния котел или на частта му за БГВ.
При тази печка е задължително изискването за добра тяга на комина и минималните диаметър и височина, предписани от производителя.
Клиентът може да избира между метално и керамично покритие на страниците, както и цветови варианти.

Печката стандартно се доставя с безжичното инфрачервено дистанционно управление от снимката.

Почистването и поддръжката са опростени и сведени до минимум и са присъщите на печките от двата вида.

Печките от тази серия  отговарят на Европейските изисквания и са в съответствие със стандарти EN 14785 и EN 13240.